Johnny Reinhard

Johnny Reinhard (1956), fagottist, blokfluitist, vocalist, componist, dirigent en docent, is directeur van het zeer actieve American Festival of Microtonal Music dat hij initieerde in 1981 in New York. Zijn composities worden wereldwijd uitgevoerd en hij heeft talrijke exclusief microtonale concerten geproduceerd. Al zijn werken, zoals Dune, Raven, Atlantis, Cosmic Rays, Neo, Adam and Eve en Middle Earth (voor symfonie-orkest) zijn "polymicrotonaal".
Hij was co-redacteur van een microtonale uitgave van het blad "Ear Magazine" in 1981-1982. Hij heeft zelf "PITCH for the International Microtonalist" uitgegeven.
In juni 1996 dirigeerde Johnny Reinhard zijn realisatie van Ives' Universe Symphony. In datzelfde jaar dirigeerde hij Ensemble 2e2m bij een uitvoering van Reinhards uitwerking van Varèses Graphs and Time in het Centre Pompidou te Parijs. Andere composities waarbij microtonaliteit tot een bijzondere uitvoering leidde waren Terry Rileys In C (in reine stemming), Harry Partch' December 1942, Percy Graingers Free Music en La Monte Youngs Vision. In 1997 was Reinhard gastdirigent bij het eerste International Theremin Festival te Portland, Maine. De laatste acht jaar presenteert Johnny Reinhard een populair radio-programma bij WCKR Radio New York getiteld Microtonal Bach. Verder is hij werkzaam als docent voor compositie en theorie aan de universiteit van Long Island en docent fagot aan de universiteit van New York. Het American Festival of Microtonal Music organiseert jaarlijks microtonale festivals onder de namen Microthon en Microfest en allerlei concerten. Het heeft in 2002 een reeks van 20 CD's met microtonale muziek geproduceerd.

Zie ook American Festival of Microtonal Music op de Organisatiepagina van deze website.