Ondersteuning

Ondersteuning renovatie Fokker-orgel

Met vreugde heeft Stichting Huygens-Fokker kennis genomen van het besluit van het SNS REAAL Fonds om de renovatie van ons Fokker-orgel financieel te ondersteunen. Door een aanzienlijke bijdrage aan ons omvangrijke project wordt de uitvoering hiervan mogelijk gemaakt. Om deze reden is de stichting het SNS REAAL Fonds bijzonder dankbaar voor het vertrouwen in ons project en onze stichting.


Tevens is de stichting verheugd te vernemen dat het Prins Bernhard Cultuurfonds een substantiële bijdrage zal leveren aan het renovatieproject van het Fokker-orgel. In een brief heeft het bestuur van het fonds laten weten het restaureren van het Fokker-orgel zo belangwekkend te vinden, dat besloten is een bedrag toe te kennen dat hoger is dan de richtlijnen. Stichting Huygens-Fokker is het Prins Bernhard Cultuurfonds zeer dankbaar voor de erkenning van de grote culturele waarde van ons project.

Ondersteuning activiteiten Stichting Huygens-Fokker

Sinds de jaren '60 wordt Stichting Huygens-Fokker gesubsidieerd door de Rijksoverheid. Vanaf 2005 tot en met 2007 ontvangt Stichting Huygens-Fokker een vierjarige subsidie van het ministerie van OCW, welke sinds 2008 is voortgezet door het Fonds Podiumkunsten.
Vanaf 2009 zal de stichting projectsubsidies voor microtonale activiteiten bij het FPK aanvragen.

voorheen:

 

Ondersteuning aankoop Carrillo-piano

Tot grote blijdschap van Stichting Huygens-Fokker heeft een gift van het Nederlands Akoestisch Genootschap én een gezamelijke bijdrage van zes bekende raadgevende ingenieursbureaus, te weten DGMR, Cauberg-Huygen, Peutz, LBP|SIGHT, Wijnia-Noorman-Partners (WNP) en M+P (Müller-BBM group), de aankoop van de
96-toons Carrillo-piano mogelijk gemaakt. Bijna de helft van de aanschafprijs is geschonken door het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG), de andere helft is door de adviesbureaus bijeen gebracht. Hierdoor is de Carrillo-piano behouden voor Nederland. (januari 2011)
Stichting Huygens-Fokker wil hierbij alle betrokken sponsors hartelijk bedanken voor hun grote bijdrage. Tevens wil de stichting pianospecialist Robbert Westera bedanken voor zijn bijzondere inspanningen.

    

   

Ondersteuning van de MicroFest Amsterdam

De belangrijke financiële steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en het Goethe-Institut heeft het mogelijk gemaakt om in 2011 het door Stichting Huygens-Fokker begeerde microtonale festival te organiseren; de MicroFest Amsterdam.

 

Ondersteuning midificatie oefenklavier Fokker-orgel

Het in 1963 gebouwde oefenklavier van Pels, behorende bij het Fokker-orgel, kan mede door een bescheiden bijdrage van het Olga Heldring Fonds (Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe) gerestaureerd en gemidificeerd worden. Deze modernisering van dit 'stomme' oefenklavier is van groot belang, aangezien het zo voor de organist mogelijk zal worden om op iedere locatie (met geluid!) te oefenen op een kopie van het 31-toons klavier, waardoor Stichting Huygens-Fokker minder afhankelijk zal zijn van de beschikbaarheid van de BAM Zaal, waar het originele 31-toons klavier zijn plaats zal hebben.

 

Samenwerking met het Muziekgebouw aan 't IJ

We zijn dankbaar voor de uitstekende samenwerking met het Muziekgebouw aan 't IJ. Dit stelt Stichting Huygens-Fokker in de gelegenheid om de Fokker-orgelconcerten en andere activiteiten gezamelijk te organiseren.

 

 

  Belangenloze inzet M3H Architecten

Dankzij de belangenloze inzet van M3H Architecten zijn er, voordat de daadwerkelijke renovatie van het Fokker-orgel van start ging, realistische tekeningen en simulaties gemaakt van het orgel in de Kleine Zaal waarin dit omvangrijke instrument moest verrijzen. Ook heeft M3H Stichting Huygens-Fokker van constructie-technisch advies voorzien.