Educatie

Lezingen

Stichting Huygens-Fokker wil graag kennis over microtonale muziek verspreiden. Daarom zal de stichting lezingen organiseren in onder andere de Kleine Zaal van het Muziekgebouw aan 't IJ. Andere locaties kunnen zijn op conservatoria, universiteiten en cultuurcentra. Deze lezingen kunnen in de vorm van een 'lecture performances' gegeven worden, waarbij een uitvoerder aanwezig is die live demonstraties van microtonale muziek kan geven. Tevens kunnen deze demonstraties gecombineerd worden met een inleiding op microtonaliteit door Sander Germanus. Tijdens deze inleiding vertelt hij over de basisprincipes van de microtonale muziek.
Mogelijke onderwerpen voor de lezingen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Historisch overzicht van de microtonaliteit
  • Musicologen over een specifiek microtonaal verschijnsel
  • Componisten over hun eigen microtonale werk

Tevens zal Stichting Huygens-Fokker op het derde deck van het Muziekgebouw inleidingen geven op de Fokker-orgelconcerten die zij organiseert in de Kleine Zaal. Deze zullen ongeveer een uur voor aanvang van een concert worden gegeven.

Workshops Fokker-orgel

Het Fokker-orgel is uniek in zijn soort. Met name de toetsen van het instrument zijn zeer bijzonder, maar vereisen enige oefening. Om organisten de kans te bieden dit unieke instrument te leren kennen, zal Stichting Huygens-Fokker workshops gaan organiseren voor professionele organisten. Zo leren zij in de praktijk meer over microtonale muziek en maken zij kennis met de bijzondere mogelijkheden van het Fokker-orgel.

Workshops microtonale muziek

Om de microtonale muziek voor musici, componisten en geïnteresseerden toegankelijker te maken, zal Stichting Huygens-Fokker workshops organiseren. De volgende workshops zijn mogelijk:

  • Workshops die zijn toegespitst op het spelen van microtonen op een akoestisch instrument. Voor het geven van deze workshops zullen specialisten in microtonale muziek op een specifiek instrument worden uitgenodigd. Ook deze workshop kan onder meer gegeven worden op conservatoria.
  • Algemene workshop over microtonaliteit, waarbij er naast het geven van een historisch overzicht van de microtoon tevens actieve opdrachten worden gegeven, om zo de microtonaliteit in praktijk te brengen. Deze microtonale workshop overschrijdt de grenzen van de verschillende muziekdisciplines, waardoor alle muziekstudenten uit de diverse muzikale richtingen (klassiek, jazz, pop, etc.) kunnen deelnemen. Deze workshop kan aan conservatoria gegeven worden.
  • Workshop “Hoe gebruik ik softwareprogramma’s voor microtonale composities”. Het gaat hierbij vooral om softwareprogramma Scala. Onder andere bedenker Manuel Op de Coul zal deze workshops geven.

Presentaties Fokker-orgel

Stichting Huygens-Fokker biedt geïnteresseerden de kans om kennis te maken met het microtonale Fokker-orgel. Naast tekst en uitleg kan er een demonstratie gegeven worden van de diverse mogelijkheden op dit 31-toonsorgel door middel van een aantal korte uitvoeringen in de vorm van een mini-concert. Daarnaast kan er een bondige presentatie voor professionele musici plaatsvinden over de software die gebruikt kan worden om 31-toons muziek tot klinken te brengen en te componeren. Op deze wijze tracht de stichting meer inzicht te geven in de muziekwetenschappelijke wereld achter het Fokker-orgel en de bijzondere facetten van de microtonaliteit. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Stichting Huygens-Fokker voor een afspraak. Vanaf 10 personen.

Studie Fokker-orgel

Het bespelen van het Fokker-orgel is geen gemakkelijke aangelegenheid. Momenteel is er maar één bespeler van het Fokker-orgel. Om in de toekomst het orgel bespeelbaar te houden, is het van belang dat Stichting Huygens-Fokker nieuwe organisten gaat opleiden. Om dit te kunnen bewerkstelligen wil de stichting een studieprogramma ontwikkelen voor conservatoriumstudenten orgel, zodat praktische kennis van het orgel behouden blijft.

MicroToy

Voor kinderen tot 13 jaar zal de stichting een wekelijkse activiteit rond het Fokker-orgel ontwikkelen, in samenwerking met het Muziekgebouw aan 't IJ. Via een voor kinderen aantrekkelijke toetsentafel, de Microtoy genaamd, waarbij elke toets correspondeert met een computergestuurde preset, kan het 31-toonsorgel eenvoudig aangestuurd worden. Zo kunnen kinderen op knoppen drukken die een bepaalde kleur hebben waardoor de juiste motiefjes harmonisch samen zullen vallen en het orgel op wonderlijke wijze bespeeld kan worden. Hierdoor ontdekken ze nieuwe klanken en experimenteren ze met de schoonheid van microtonale harmonieën. Het vroeg kennis laten maken van kinderen met microtonaliteit tijdens deze kennismakingslessen is voor Stichting Huygens-Fokker van essentieel belang. En er wordt zo in een vroeg stadium een nieuw publiek aangeboord voor microtonale concerten en activiteiten in de toekomst, wat een doelstelling is van de stichting.

Lesprogramma's

Om microtonale muziek meer bekendheid te geven wil Stichting Huygens-Fokker in de nabije toekomst een lesprogramma samen gaan stellen voor middelbare scholen en muziekscholen. In het lespakket komen de basisprincipes van microtonale muziek aan de orde. Op deze wijze wordt microtonale muziek een onderdeel van de algemene kennis van een volgende generatie. Het lesprogramma kan bestaan uit een lesbrief, cd en cd-rom/website. De stichting stelt het programma beschikbaar en biedt het aan scholen aan die er interesse in tonen.

Studieprogramma's

Stichting Huygens-Fokker wil kennis van microtonale muziek overdragen op de nieuwe generatie. Tevens wil zij ervoor zorgen dat deze kennis op velerlei wijzen toegankelijk wordt gemaakt voor geïnteresseerden. Daarom wil de stichting een studieprogramma ontwikkelen voor HBO en universiteit. Op HBO niveau zal het programma als keuzevak kunnen worden aangeboden op conservatoria. Het programma kan voor hen bestaan uit enkele colleges, waarin de theorie gegeven wordt. En werkcolleges, waarin de kennis uit de colleges in praktijk kan worden toegepast.
Voor de universiteit gaat het om een wetenschappelijker programma met colleges, discussies en forums. Teneinde de exacte invulling van het studieprogramma vorm te kunnen geven bouwt Stichting Huygens-Fokker goede contacten op met conservatoria en universiteiten.