Ons profiel

Stichting Huygens-Fokker is een centrum voor microtonale muziek, waar alle muziekstijlen met een afwijkende octaafverdeling uit alle stijlperioden een plaats vinden. De stichting heeft de volgende missie, visie, doelstellingen en strategie.

 

Missie


Stichting Huygens-Fokker wil kennis over microtonale muziek ontwikkelen, verbreden en beschikbaar stellen. Om kennisoverdracht te verwezenlijken organiseert Stichting Huygens-Fokker diverse activiteiten waarbij verschillende doelgroepen worden benaderd.

 

Visie


Stichting Huygens-Fokker wil dat de gemeenschap zich bewust is van het verschil tussen het gangbare gelijkzwevende 12-toonsstelsel en de diverse microtonale toonstelsels.


Doelstellingen


Stichting Huygens-Fokker wil gemiddeld tien concerten per jaar organiseren en vier concertinleidingen geven. Een doelstelling is tevens om met verschillende ensembles en organisaties tot een samenwerking te komen. De stichting wil de komende jaren op meerdere conservatoria een lezing over microtonaliteit geven en met deze instellingen vast contact hebben. Op jaarbasis wil Stichting Huygens-Fokker minstens drie workshops geven op verschillende conservatoria/ universiteiten/ cultuurcentra.
Over drie jaar bestaat er een studieprogramma voor HBO en universiteit dat Stichting Huygens-Fokker beschikbaar stelt. Over enkele jaren wil de stichting dat er een lesprogramma is ontwikkeld voor middelbare scholen en muziekscholen en een activiteit voor het basisonderwijs. Over vier jaar wil de stichting een internationaal microtonaal festival organiseren. Het vernieuwde archiveringssysteem moet in 2010 gereed zijn, zodat de stichting nog beter als kennis- en bezoekerscentrum kan functioneren.


Strategie

Stichting Huygens-Fokker organiseert concerten waar uitsluitend microtonale muziek gespeeld wordt.
Er zullen de komende jaren door de stichting verschillende soorten concerten worden georganiseerd, namelijk concerten uitgevoerd door musici/ensembles gespecialiseerd in microtonaliteit, concerten uitgevoerd op het Fokker-orgel of in combinatie met gespecialiseerde musici/ensembles. Daarnaast zullen er meerdere losse concerten georganiseerd worden. De muzikale stijlen zijn hierbij divers en daardoor ook het publieksbereik en -samenstelling. Stichting Huygens-Fokker wil kennis over microtonale muziek verspreiden en zal daarom onder andere lezingen organiseren over zowel deelonderwerpen als over de basisprincipes van de microtonale muziek, in de vorm van een inleiding of ‘lecture performance’, lezingen waarbij een uitvoerder aanwezig is die live demonstraties van microtonale muziek kan geven. Onder de lezingen vallen in principe ook de eventuele inleidingen op de concerten die Stichting Huygens-Fokker organiseert. Deze zullen worden gegeven een uur voor aanvang van een concert in de BAM Zaal van het Muziekgebouw aan ‘t IJ. Om de microtonale muziek tastbaar te maken, wil Stichting Huygens-Fokker workshops organiseren die o.a. zijn toegespitst op het spelen van microtonen op een specifiek akoestisch instrument, en een algemene theoretische en praktische workshop geven over microtonaliteit, waarbij de grenzen van de verschillende muziekdisciplines worden overschreden, en alle muziekstudenten uit de diverse muzikale richtingen (klassiek, jazz, pop, etc.) kunnen deelnemen. Kennis uitdragen via onze website is tevens een krachtig middel, ondersteund door een nieuwsbrief en een journal die periodiek uitkomen. Onder meer op deze wijze wordt een internationaal microtonaal netwerk onderhouden. De uitvoering van microtonale muziek zal worden gestimuleerd door het bouwen en beheren van microtonale instrumenten en het uitgeven van cd’s met microtonale muziek. Informatie over microtonale muziek en microtonale toonsystemen zal verschaft worden door het samenbundelen van artistieke en wetenschappelijke kennis en het in kaart brengen van nationale en internationale activiteiten op het gebied van de microtonaliteit in een voor iedereen toegankelijk documentatiecentrum en archief, het onderhouden en uitbreiden van contacten middels een internationaal netwerk voor microtonale muziek, de assistentie bij het uitgeven van microtonale muziek, en het organiseren van educatieve projecten met microtonale muziek.