Historie

Het was de Nederlandse natuurkundige Professor Adriaan D. Fokker (1887-1972) die in 1960 de Stichting Nauwluisterendheid in het leven riep. Zijn grote belangstelling voor het 31-toonssysteem bracht een ware 31-toonsbeweging voort. Fokker baseerde zich op de beschrijving van dit toonstelsel die Christiaan Huygens in 1691 in zijn Lettre touchant le cycle harmonique verschafte. Rondom het door Fokker in 1950 ontwikkelde 31-toonsorgel in het Teylers Museum te Haarlem ontstond een breed scala aan activiteiten, zoals lezingen, concerten en workshops. Fokker wist tal van componisten en musici te interesseren voor het 31-toonssysteem. Componisten als Peter Schat, Henk Badings, Alois Hába en Ivan Wyschnegradsky leverden belangrijke bijdragen aan de 31-toonsliteratuur.
In 1967 werd de naam van de stichting gewijzigd in de Stichting Huygens-Fokker en in 1988 werd besloten de doelstelling te verbreden waarna de stichting uitgroeide tot een centrum voor microtonale muziek. Het streven naar en opzetten van een breder georiënteerd centrum voor microtonaliteit in het algemeen was evident, aangezien de grote verdiensten van Adriaan Fokker vele musici, componisten en geïnteresseerden inspireerden om zich via het 31-toonssysteem van Christiaan Huygens tevens in te zetten voor andere microtonale toonsystemen en toongeslachten, die al dan niet in het verlengde lagen.

De beperkte financiële middelen noopten het bestuur naar nieuwe mogelijkheden te zoeken voor de realisatie van de plannen. Deze dienden zich aan in 1990, toen Muziekcentrum De Ysbreker in Amsterdam de Stichting Huygens-Fokker uitnodigde om de concerten met hedendaagse microtonale muziek te laten plaatsvinden in De Ysbreker en het kantoor en documentatiecentrum van de stichting te vestigen aan de Weesperzijde in Amsterdam. De Ysbreker toonde zich bovendien bereid om in coproductie met de stichting grotere projecten te realiseren. Dit samenwerkingsverband betekende een grote stap vooruit in de verbreiding van de microtonale muziek, aangezien met deze concerten en projecten een veel grotere publieksgroep bereikt kon worden.
Sinds 2005 is de Stichting Huygens-Fokker gevestigd in het Muziekgebouw aan ’t IJ en bevindt zich daardoor in de directe nabijheid van het hart van de Amsterdamse hedendaagse muziek én de locatie waar het vernieuwde Fokker-orgel in 2009 een definitieve plaats zal gaan krijgen. Vanuit deze locatie kan de stichting haar positie in Europa als toonaangevend centrum voor microtonale muziek verder ontwikkelen.

In 2008 heeft de stichting besloten zich meer dan ooit te presenteren als kenniscentrum voor microtonaliteit. Kennis uitdragen is hierbij het hoofddoel geworden. De concerten, de workshops, de lezingen, het archief, de bibliotheek, de website en het unieke Fokker-orgel zijn middelen daartoe. Educatie vervult daarbij een prominente rol.
Omdat jonge en gevestigde componisten en musici microtonaliteit in de 21ste eeuw steeds meer zijn gaan zien als een noodzakelijke en vanzelfsprekende uitbreiding van hun mogelijkheden om hun muzikale zeggingskracht gestalte te geven, en door de voortdurend groeiende belangstelling voor microtonaliteit vanuit het muzikale veld, is de Stichting Huygens-Fokker derhalve van grote waarde gebleken voor de vele geïnteresseerden in microtonale muziek.