Education

Lectures

The Huygens-Fokker Foundation is eager to spread knowledge about microtonality. To facilitate this, the Foundation organizes lectures in places such as the Small Hall of the Muziekgebouw aan 't IJ, where both historical and modern perspectives on microtonality are given. Other locations could be conservatories, universities and cultural centres. These presentations occasionally take the form of lecture concerts where live demonstrations are given on the Fokker organ.

Possible subjects for lectures could be for example:

  • Historical overview of microtonality
  • Musicologists speaking about a specific microtonal apparition
  • Composers telling about their own microtonal work

Additionally, pre-concert introductions organized by the Foundation are often given by Sander Germanus, just before the Fokker organ concerts in the Small Hall (the third deck of the Muziekgebouw). During these pre-concert introductions he will speak among other things about the basic principles of microtonal music. These introductions will start an hour before the concert.

Fokker organ workshops

The Fokker organ is a one of a kind instrument. The keyboard is particularly special in it's layout and can require quite some effort to master. To give organists the opportunity to learn about this unique instrument, the Huygens-Fokker Foundation organizes workshops. Through these workshops organists will learn in practice more about microtonality and the possibilities of the Fokker organ.

Workshops microtonal music

To make microtonal music more accessible to musicians, composers and people who are interested, the Huygens-Fokker Foundation organizes workshops. The following workshops are possible:

  • Workshops which are focused on the ability to play microtones on an acoustic instrument. For these workshops specialists in the field of microtones will be invited to teach skills on a particular instrument.
    The workshops can also take place at conservatories.
  • General workshops about microtonality, waarbij er naast het geven van een historisch overzicht van de microtoon tevens actieve opdrachten worden gegeven, om zo de microtonaliteit in praktijk te brengen. Deze microtonale workshop overschrijdt de grenzen van de verschillende muziekdisciplines, waardoor alle muziekstudenten uit de diverse muzikale richtingen (klassiek, jazz, pop, etc.) kunnen deelnemen. Deze workshop kan aan conservatoria gegeven worden.
  • Workshop “Hoe gebruik ik softwareprogramma’s voor microtonale composities”. Het gaat hierbij vooral om softwareprogramma Scala. Onder andere bedenker Manuel Op de Coul zal deze workshops geven.

 

Fokker organ studies

Het bespelen van het Fokker-orgel is geen gemakkelijke aangelegenheid. Momenteel is er maar één bespeler van het Fokker-orgel. Om in de toekomst het orgel bespeelbaar te houden, is het van belang dat Stichting Huygens-Fokker nieuwe organisten gaat opleiden. Om dit te kunnen bewerkstelligen wil de stichting een studieprogramma ontwikkelen voor conservatoriumstudenten orgel, zodat praktische kennis van het orgel behouden blijft.

MicroToy

Exposing children to the sound and ideas of microtonality is an important mission of the Huygens-Fokker Foundation. In collaboration with the Muziekgebouw aan't IJ, the Foundation organizes weekly activities around the Fokker organ for children up until the age of 13. With a special keyboard for children where each key corresponds to a separate computer musical preset, the organ can be played in a simple manner. In this way, children can discover new sounds and experiment with the beauty of microtonal harmonies.

Voor kinderen tot 13 jaar zal de stichting een wekelijkse activiteit rond het Fokker-orgel ontwikkelen, in samenwerking met het Muziekgebouw aan 't IJ. Via een voor kinderen aantrekkelijke toetsentafel, de Microtoy genaamd, waarbij elke toets correspondeert met een computergestuurde preset, kan het 31-toonsorgel eenvoudig aangestuurd worden. Zo kunnen kinderen op knoppen drukken die een bepaalde kleur hebben waardoor de juiste motiefjes harmonisch samen zullen vallen en het orgel op wonderlijke wijze bespeeld kan worden. Hierdoor ontdekken ze nieuwe klanken en experimenteren ze met de schoonheid van microtonale harmonieën. Het vroeg kennis laten maken van kinderen met microtonaliteit tijdens deze kennismakingslessen is voor Stichting Huygens-Fokker van essentieel belang. En er wordt zo in een vroeg stadium een nieuw publiek aangeboord voor microtonale concerten en activiteiten in de toekomst, wat een doelstelling is van de stichting.

 

Curriculum

Om microtonale muziek meer bekendheid te geven wil Stichting Huygens-Fokker in de nabije toekomst een lesprogramma samen gaan stellen voor middelbare scholen en muziekscholen. In het lespakket komen de basisprincipes van microtonale muziek aan de orde. Op deze wijze wordt microtonale muziek een onderdeel van de algemene kennis van een volgende generatie. Het lesprogramma kan bestaan uit een lesbrief, cd en cd-rom/website. De stichting stelt het programma beschikbaar en biedt het aan scholen aan die er interesse in tonen.

Study programm

Stichting Huygens-Fokker wil kennis van microtonale muziek overdragen op de nieuwe generatie. Tevens wil zij ervoor zorgen dat deze kennis op velerlei wijzen toegankelijk wordt gemaakt voor geïnteresseerden. Daarom wil de stichting een studieprogramma ontwikkelen voor HBO en universiteit. Op HBO niveau zal het programma als keuzevak kunnen worden aangeboden op conservatoria. Het programma kan voor hen bestaan uit enkele colleges, waarin de theorie gegeven wordt. En werkcolleges, waarin de kennis uit de colleges in praktijk kan worden toegepast.
Voor de universiteit gaat het om een wetenschappelijker programma met colleges, discussies en forums. Teneinde de exacte invulling van het studieprogramma vorm te kunnen geven bouwt Stichting Huygens-Fokker goede contacten op met conservatoria en universiteiten.