Martinus Joannes (Martin) Lürsen

Martin Lürsen (1893-1952) werd geboren in Wormerveer. Hij was docent aan de muziekschool van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst in Haarlem. Vanaf 1937 was hij verbonden aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. In 1945 won hij Teylers muzikale prijsvraag met zijn Modi Antichi, Musiche Nuove, een verzameling composities in de tien toongeslachten van de derde graad die gespeeld moesten kunnen worden op het Euler-orgel in Haarlem. Bij de prijsuitreiking werden de composities gespeeld door een strijktrio en in 1946 door Radio Herrijzend Nederland uitgezonden. Ze zijn in 1947 met uitgebreide toelichting uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap.
Lürsen schreef ook o.m. koorwerken en liederen. Zijn boek Grondslagen van de muziektheorie bevat hoofdstukken over toonstelsels, stemmingen en akoestiek en is al decennia lang leidraad voor talloze muziekstudenten. Adriaan Fokker schreef ter nagedachtenis aan hem en Willem Pijper een bundel solfège-oefeningen: Oor en Stem.

Literatuur