1 maart 2020 | Ensemble SCALA

Fokker-orgelconcert | 01-03-2020 - 11.00 uur | Kleine Zaal - Muziekgebouw aan 't IJ, Amsterdam

The Americans


Dat ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan de microtonale muziek al geruime tijd sterk in de belangstelling staat is af te leiden aan de vele initiatieven die daar op dit gebied worden ontplooid. De voorkeuren voor microtonale systemen kunnen echter wel per regio verschillen. Zo baseren bijvoorbeeld componisten aan de westkust van de Verenigde Staten hun muziek liever op de exacte boventonen en gebruiken componisten aan de oostkust weer vaker gelijkzwevende stemmingen (de verdeling van het octaaf in gelijke toonsafstanden). Om deze reden komt Ensemble SCALA in 2020 met een programma rond componisten uit Noord-Amerika die zich georiënteerd hebben op muziek met microtonen. Daaronder valt ook werk dat nog niet eerder in de concertserie gespeeld is, zoals de nieuwe compositie Scala Obscura van de Amerikaanse componiste Julia Werntz (verbonden aan de Boston Microtonal Society) die zij speciaal voor Ensemble SCALA schreef en -- furthermore… voor klarinet en altviool van microtonaal pionier Ezra Sims. Beide werden nog niet eerder in de Fokker-orgel concertserie gespeeld. Daarnaast zullen ook werken klinken die al enige tijd tot het repertoire van Ensemble SCALA gerekend kunnen worden, namelijk het statische maar spannende compositie Solar Neon van de bekende Amerikaans/Nederlandse componist Ned McGowan en het bezwerende Aleph 2 van de beroemde componist Terry Riley. En tussen deze werken door wordt het listige werk Folding I voor Fokker-orgel solo van Charles Corey (curator van het Harry Partch instrumentarium) uitgevoerd. Ensemble SCALA speelt zo een mooie dwarsdoorsnede van de diverse microtonale muziekstijlen die op het Amerikaanse continent te vinden zijn.

www.muziekgebouw.nl/agenda/8248/   >>>
Zondag 1 maart 2020, 11.00 uur | Kleine Zaal, Muziekgebouw aan 't IJ
Prijzen: € 13,50 Normaal | € 11,00 Stadspas | € 11,00 CJP
www.muziekgebouw.nl | www.huygens-fokker.org

 

Ensemble SCALA

Raymond Honing, fluit

Michel Marang, klarinet

Manuel Visser, altviool

Stefan Gerritsen, gitaar / 31-toonsgitaar

Anne Veinberg, Carrillo-piano / keyboards

Ere Lievonen, Fokker-orgel

Glenn Liebaut, percussie

 

 

Programma

Ned McGowan - Solar Neon (2010)

Ezra Sims - -- furthermore... (2005)

Charles Corey (1984) - Folding I (2017)

Terry Riley - Aleph 2 (2012)

Julia Werntz - Scala Obscura (2019)


 

Ondersteuning

Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door: Amsterdams Fonds voor de KunstStichting Zabawas, Gemeente Amsterdam (stadsdeel Oost), Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel en de Van den Berch van Heemstede Stichting.


Tevens het SNS REAAL Fonds - nu Fonds 21 (renovatie Fokker-orgel), het Prins Bernhard Cultuurfonds (renovatie Fokker-orgel), het Muziekgebouw aan 't IJ en Stichting Huygens-Fokker.  Onze sponsors