21 mei 2017  |  Ere Lievonen, Fokker-orgel

Fokker-orgelconcert | 21-05-2017 - 11.00 uur | Kleine Zaal - Muziekgebouw aan 't IJ, Amsterdam

Laboratonium 2


Een spannend concert met wederom nieuwe werken van vooruitstrevende componisten voor 31-toonsorgel, laptop & electronics, waarbij de nieuwste elektronische mogelijkheden worden gebruikt om met het Fokker-orgel en de Carrillo-piano muzikale experimenten uit te voeren. Zo zal Bij heldere hemel van Wouter Snoei in een nieuwe bewerking voor het 31-toonsorgel en elektronica klinken. Naast een nieuw werk voor Carrillo-piano en Fokker-orgel getiteld Morpheus van Sander Germanus, wordt ook de première van een compositie voor 31-toonsorgel gespeeld van Charles Corey, die in Portland de conservator van de instrumenten van Harry Partch is. Een solowerk voor Carrillo-piano van de Canadese componist Bruce Mather uit Montréal zal tevens worden uitgevoerd. En niet te vergeten het vroege elektronische 31-toonswerk uit 1957 van de beroemde Nederlandse componist Ton de Leeuw, getiteld Elektronische Studies en Equilibrium uit 2009 voor Fokker-orgel en elektronica van cmponist Danny de Graan.

 

 

www.muziekgebouw.nl/agenda/Concerten/6997/  >>>
Zondag 21 mei 2017, 11.00 uur | Kleine Zaal, Muziekgebouw aan 't IJ
Prijzen: € 12,50 Normaal | € 10,00 Stadspas | € 10,00 CJP
www.muziekgebouw.nl | www.huygens-fokker.org

 

Musici

Ere Lievonen, Fokker-orgel

Anne veinberg, Carrillo-piano

diverse componisten, laptop

 

 

Programma

Charles Corey (1984) - Folding I (2017)  première

Bruce Mather (1939) - Etude II (uit Huit études, 2000)

Danny de Graan (1973) - Equilibrium (2009)

Ton de Leeuw (1926-1996) - Elektronische Studie (1957)

Sander Germanus (1972) - Morpheus (2017)  première

Wouter Snoei (1977) - Bij heldere hemel (2015)

Meer later

 

 

Ton de Leeuw over zijn compositie Elektronische Studie uit 1957

De Elektronische Studie werd geschreven in een tijd dat de componist de volgende doelstellingen nastreefde:
1. De versmelting van elektronische, vocale en instrumentale middelen tot een
nieuwe eenheid, gebonden door de toepassing van dezelfde vormprincipes.
2. Het loslaten van de gelijkzwevende temperatuur. Het begin gaat uit van de 31 deling van het octaaf, voorgesteld door Prof. Fokker. Geleidelijk echter, wordt ook deze gefixeerde stemming losgelaten (vanaf deel 4) om over te gaan tot een continue toonschaal. Hierin komen wel intervallen voor, maar deze veranderen voortdurend (bijna onmerkbaar) van absolute toonhoog¬te.
3. Hiermee gepaard gaat een geleidelijke overgang van de delen 1 en 2 (vaste toonhoogten, waarin alleen de andere parameters veranderen) via deel 3 (toonhoog¬ten komen in beweging, in verschillende tempi gelijktijdig) naar de delen 4 en 5, waarin dus behalve de toonhoogten ook de stemming 'in beweging' komt.
4. Eveneens van het begin naar het einde: overgang van streng seriële gebondenheid naar de vrijheid van deel 5. De 'Elektronische Studie' zou ook een 'Studie in overgangen' genoemd kunnen worden.
De delen 1 2 en 3 4 lopen in elkaar over.  (Ton de Leeuw, 1962)

 

Charles Corey over zijn compositie Folding I

This composition for Fokker organ is an extension of my previous work with tuning systems. In general, this piece follows my interest in exploring not only what each tuning system does well, but also what each system cannot do; this has been a focus of mine since 2008. More specifically, it expands upon an extended passage of strict canons from my 31-tone clarinet and bassoon duet entitled Tying the Gordian Knot. These canons imply a series of harmonies that I am able to fully realize on the Fokker organ, and utilize as structural elements to shape the rest of the work.  (Charles Corey, 2017)

 

Bruce Mather over zijn compositie Huit études

C'est à la demande de la pianiste française Martine Joste que j'ai écrit ces études et c'est elle qui les créées le 16 septembre 2001 à Heilbronn en Allemagne. La première étude "Guirlandes", s'inspire de la pièce pour piano du même nom de Scriabine. L'écriture est monodique avec un principe d'agrandissement ou de rétrécissement d'intervalles allant de un jusqu'à six siezièmes de ton.

Entièrement harmonique, la deuxième étude utilise des petits intervalles dans l'aigu allant vers des intervalles plus grands dans le registre grave. À deux voix, la troisième étude est un canon par augmentation et par renversement, une voix étant en seizièmes de ton et l'autre en huitièmes de ton.

La quatrième étude "Vol de bourdon" s'inspire de la pièce célèbre de Rimsky Korsakof mais on peut rendre le son du bourdon mieux avec des seizièmes de ton qu'aves des demi-tons. Toute cette étude se passe à l'intérieur d'une tierce mineure. La cinquième étude n'utilise que des intervalles de trois seizièmes de ton, donc à peu près des cinquièmes de ton. La sixième étude n'utilise que des "clusters", des grappes sonores en seizièmes, huitièmes, trois seizièmes ou quarts de ton. L'effet obtenu est celui de l'unison enrichi, timbré donc d'une monodie. La septième étude, "les accords classés", met en valeur les accords de trois sons, majeurs, mineurs, augmentés et diminués ainsi que leurs renversements avec des glissements par seizièmes de ton entre les accords. La huitième étude utilise des intervalles de cinq et six seizièmes de ton disposés en deux couches d'accords arpégés de trois sons, le tout se déplaçant par des glissements en seizièmes de ton.  (Bruce Mather, 2000)

 

Ondersteuning

Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door: Prins Bernhard CultuurfondsZabawas, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Van den Berch van Heemstede Stichting, Hofsteestichting en Gemeente Amsterdam (stadsdeel Oost).


Tevens het SNS REAAL Fonds - nu Fonds 21 (renovatie Fokker-orgel), het Prins Bernhard Cultuurfonds (renovatie Fokker-orgel), het Muziekgebouw aan 't IJ en Stichting Huygens-Fokker.  Onze sponsors