13 mei 2018 | Ere Lievonen, Fokker-orgel & Anne Veinberg, Carrillo-piano

Fokker-orgelconcert | 13-05-2018 - 11.00 uur | Kleine Zaal - Muziekgebouw aan 't IJ, Amsterdam

Laboratonium 3

Ook dit seizoen organiseert Stichting Huygens-Fokker weer een concert vol nieuwe composities en experimenten voor 31-toonsorgel, 96-toonspiano, laptop & electronics, waarbij de klank van met name het Fokker-orgel weer via de modernste elektronische technieken wordt omgevormd en uitgebreid. Onder de diverse composities die worden uitgevoerd is een nieuw werk van de Nederlandse componist Robert van Heumen, met de voorlopige titel ‘Waaier’. Van Heumen, die jaren lang verbonden is geweest aan STEIM in Amsterdam, maakt elektro-akoestische muziek met behulp van computers, waarbij 'live'-sampling een essentieel onderdeel is en hij een evenwicht probeert te zoeken tussen improvisatie en gestructureerde muziek, regelmatig aangevuld met audiovisuele middelen zoals oude filmfragmenten. Op het programma zal tevens een speciaal voor het Fokker-orgel geschreven compositie van de Amerikaanse componist Charles Corey staan. Corey is de directeur en conservator van het Harry Partch Instrumentarium en betrokken bij de faculteit van de Universiteit van Washington in Seattle. Zijn huidige onderzoek betreft de microtonale composities van György Ligeti en het totaal-theater van Harry Partch, een microtonale componist die ook een grote inspiratiebron voor hem is.

Ere Lievonen, Fokker-orgel | Anne Veinberg, Carrillo-piano | diverse componisten, laptop